Abbottabad International Medical Institute Hospital

  • N 35, Islamkot, Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan
  • 1 Doctors

Doctors in Abbottabad International Medical Institute Hospital

Call for assistance
042 32500989